Kayıtlar

Ocak, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bankalar istediklerine istedikleri kadar kredi verebilirler mi? Kredi Riski, Büyük Krediler, Limitler ve Denetim

Resim
Bankalar dilediklerine dilediği kadar kredi verebilir mi?  Bu konuda kısıtlamalar var mıdır? Yüksek Miktarlı krediler nasıl izlenir ve denetlenir? Bu sorular kredi riskinin yönetilmesine ilişkin en temel sorulardır. Burada bu sorulara gerek bizim ulusal mevzuatımız ve gerekse de uluslararası bankacılık düzenleme ve denetleme normları açısından cevap vermeye çalışacağım. Bankaların yönetmek zorunda olduğu en temel risk kredi riskidir.  Kredi riskini basitçe kredilerin ödeme planında öngörüldüğü şekilde tahsil edilememesi ihtimali diye tarif edebiliriz.  Fakat bu tarif kredilerle ilişkili tüm riskleri izah etmek için yeterli değildir.  Kredi işlemleri birçok başka riski de ihtiva eder.  Bunların arasında aşağıda belirttiğimiz iki tanesi çok önemlidir: Ahlaki tehlikeler ( moral hazzard ) diye tarif edilen riskler Kredi Yoğunlaşması ( credit concentration ) riski Ahlaki tehlikeler ile kastedilen banka yönetimlerinin bulundukları pozisyonu ve yetkilerini kullanarak ve bir anlamda istismar e

Ekonomik Verimlilikte Bazı Gelişmeler

Resim
Ekonomik faaliyetlerde kaynakların ne kadar verimli kullanıldığı en temel sorulardan birisidir. Kaynak verimliliği (productivity) hem sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlar hem de ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırır.  Bu bakımdan tüm ülkeler ekonomik verimliliği izlemeye ve ölçmeye özel önem gösterirler.  Birçok ülkede bazen birden fazla bu amaçla faaliyet gösteren özel ve resmi kuruluşlar vardır.  Ülkemizde de verimliliği ölçmek için yapılan faaliyetlerin kökü 1950’lere dayanır.  1965’de ise bu faaliyetler bağımsız bir kurum olarak tasarlanan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) çatısı altında toplanır.  Bu kurum 2011 senesinde kaldırılarak Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Verimlilik Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.   Uluslararası alanda birçok kuruluş ekonomik verimliliği ölçen veriler yayımlamakta ve akademik çalışmaları desteklemektedir. Bunlar arasında bizim de kurucusu olduğumuz OECD en önemlilerinden birisidir.  OECD’nin bu alanda yaptığı ç