Kayıtlar

Mayıs, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Amerika'da Enflasyon Azdı mı?

Amerika'da son açıklanan enflasyon rakamı, ev fiyatlarındaki artış, artan sanayi üretimi ve bazı faizlerdeki yükseliş FED'in faizleri artıracağı şeklinde tahminlere yol açtı.  Ben konunun bu göstergelerle sınırlı olmadığını ve çok daha geniş bir açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da bazı sektörlerde önemli fiyat artışları var.  Ama, bu artışların ertelenmiş ve birikmiş talebe karşılık henüz tam organize olamamış, tam kapasiteden uzak ve rekabet şartlarının zayıf olduğu  bir arz durumundan ortaya çıkmış olması da gayet muhtemel bir olgudur.  Zira, özellikle servis sektöründe küçük işletmeler zeminin müsaade ettiği ölçüde  kaybedilenleri telafi edebilmek için fırsatçı fiyat artışların yaptığından da bahsediliyor. Artan harcamalarda bilhassa gayrimenkul talebinde kapanma döneminde yapılan tasarruflar önemli rol oynuyor. Bu tip harcamalar bir kereye mahsus olanlardır. Üretim artışının ise ne kadarı stokları yerine koyma ne kadarı satış için olduğu konusunda da be