Kayıtlar

Nisan, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ekonominin Yapısı ve Yapısal Reformlar - II: Ekonominin alt yapısında oluşabilecek sorunlar ve sonuçları

Resim
Geçen yazımda ekonomide yapısal reformların gerektiği konusunda bir ortak kanaat oluştuğu fakat bu reformların içeriği ve kapsamı konusunda yapılan teklif ve tartışmaların herkesin kabul ettiği bir çerçevede yapılmadığına dikkati çekmiştim.  ( https://ahmetsoylemezoglu.blogspot.com/2021/03/ekonominin-yaps-ve-yapsal-reformlar-i.html    Bu noktadan hareketle, yapısal reformların ne olmasına karar verebilmek için ekonominin yapısı hakkında temel bir çerçeve çizmenin  gerektiğini vurgulamıştım.  Bir başka deyişle reformları tartışabileceğimiz bir araca ihtiyacımız olduğunu belirtmiştim.   Bu amaçla ekonominin yapısını alt yapı (yöneten yapı) ve üst yapı (yönlendiren yapı) olarak iki temel parçaya ayırmış ve bu parçaların içerisinde bulunan temel unsurları tanımlamıştım.  Şimdi ekonominin alt yapısına odaklanıp bu yapıda ne gibi problemler olabilir sorusuna cevap arayacağım. Daha önce de anlattığımız gibi ekonominin alt yapısının üç ana unsuru var: ⇒ Kanunlar, kurallar ve ekonomik faaliye