Kayıtlar

Aralık, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan Şartlar Küresel Standardlar ve Yerel Mevzuat

Resim
Bugün kurumsal yönetim ( corporate governance ) bağlamında banka ve finans kurumlarının üst yönetiminde görev alacaklarla ilgili bazı temel bilgileri vermek istiyorum.   Bankaların yönetim kurulu ve üst yönetim organlarında görev alacaklar hakkında uluslararası kabul görmüş standartlar var.  Ayrıca, bizim yerel mevzuatımızda da uluslararası standartlara paralel olarak getirilmiş kanuni zorunluluklar ve düzenlemeler bulunmaktadır.   Bunları aşağıda özetlemeye çalışacağım: Uluslararası Standartlar .  Bankacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesinde gözetilecek uluslararası ilkeleri koyan en önemli kurum Basel Bankacılık Denetleme Komitesidir ( Basel Committee on Banking Supervision ,  BCBS ).  Ülkemizin BDDK ve TCMB ile temsil edildiği bu kurumun ana ilkelerine Basel Ana İlkeleri ( Basel Core Principles ) deniliyor.  Halen 29 adet ana ilke yürürlüktedir. Banka sahipleri ve yöneticilerinde aranan nitelikler bu ana ilkelerin ikisinde bahsedilmektedir.  Bunlar bankacılık lisansı verilmesine ili
Merhaba, Küresel Ekonomi Düzeni Kurumlar ve Kurallar isimli kitabımın Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmasından kısa bir süre sonra çok farklı çevrelerde ilgi görmesi beni çok memnun etti. Birçok okuyucunun benimle temasa geçmek istemesi ve farklı konularda da sorular yöneltmesi üzerine etkin bir iletişim kanalına ihtiyaç duydum.  Bu blog’u bu amaçla hazırladım.  Umarım yararlı olur. Burada kitapla ilgili konularda sizlerle iletişim içerisinde olurken içinde bulunduğumuz zamana ait konularda da dikkatimi çeken hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.  Paylaşacağım bilgileri ve fikirleri hayatın bana tahsis ettiği pencereden gördüklerimin şekillendirdiği şüphesizdir.  O bakımdan benim penceremi biraz olsun tarif etmek istiyorum. Sivas’tan başlayan ve beni dünyanın muhtelif yerlerine sürükleyen eğitim ve meslek yaşamım sayesinde devasa ekonomik, sosyolojik ve politik problemlerle yüz yüze geldim.  Çok değişik geleneklerden gelen ve farklı coğrafyalarda yaşayan insanların benzer probleml