Kayıtlar

Haziran, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

PPPI'da Şampiyonluk Çıkmazı: Şatafatlı Geçmişin Sancılı Mirası

Resim
Son yirmi yılda geleneksel olarak kamu tarafından yapılan ve yönetilen hizmetlerde özel sektör bir hayli ön plana çıktı.  Özel sektör yollar, köprüler, tüneller, santrallar, hastaneler yaptı ve işletmelerini de üstlendi.  Bunlara ilaveten enerji dağıtım ve telekomünikasyon gibi kamu sahipliğindeki bazı hizmetler tüm varlıklarıyla birlikte özel sektör işletmelerine devredildi.  Bu işlemlerin sonucunda esasen kamu hizmeti olan birçok hizmet özel sektör vasıtası ile sunulmaya başlandı. Bu yapılanlara Kamu-Özel Sektör İş Birliği (Public Private Partnership in Infrastructure) deniliyor ve sıklıkla da İngilizce kısaltması PPPI ile anılıyor.  PPPI sadece bizim ülkemizde olan bir hadise değil. Hemen hemen her ülkede rastlanan bir olgu.  PPPI’a özellikle liberalizasyon politikalarıyla ortaya çıkan özelleştirme gayretlerinin tabi bir sonucu olarak bakabiliriz.  Birçok ülkede de özelleştirme ile eşanlı olarak başlamıştır. Özelleştirme ve PPPI’ın fayda ve zararlarına ait çok geniş bir ekonomik lit